• รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีและบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2565 >> 20 มิ.ย.65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ พกส. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 16 มิ.ย.65
 • ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา  >> 1 มิ.ค.65  สมัครงานออนไลน์พนักงานกระทรวง  ที่นี่
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา  >> 31 พ.ค.65   สมัครงานออนไลน์ลูกจ้างชั่วคราว  ที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์ >> 31 พ.ค.65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์ >> 27 พ.ค.65
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์ >> 20 พ.ค.65   สมัครงานออนไลน์ลูกจ้างชั่วคราว  ที่นี่
 • ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 19 พ.ค.65  สมัครงานออนไลน์พนักงานกระทรวง  ที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ >> 10 พ.ค.65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ >> 2 พ.ค.65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค >> 2 พ.ค.65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีและบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค >> 26 เม.ย.65
 • ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา  >> 21 เม.ย.65   สมัครงานออนไลน์ลูกจ้างชั่วคราว  ที่นี่
 • ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค >> 19 เม.ย.65  สมัครงานออนไลน์พนักงานกระทรวง  ที่นี่
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  >> 5 เม.ย.65   สมัครงานออนไลน์ลูกจ้างชั่วคราว  ที่นี่
 • ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค >> 31 มี.ค.65  สมัครงานออนไลน์พนักงานกระทรวง  ที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 30 มี.ค.65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 24 มี.ค.65
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 9 มี.ค.64  สมัครงานออนไลน์ลูกจ้างชั่วคราว  ที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 17 ก.พ.65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค >> 9 ก.พ.65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีและบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด >> 8 ก.พ.65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีและบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 8 ก.พ.65
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด >> 28 ม.ค.65  สมัครงานออนไลน์ลูกจ้างชั่วคราว  ที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ >> 31 ม.ค.65
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 27 ม.ค.65  สมัครงานออนไลน์ลูกจ้างชั่วคราว  ที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข >> 10 ม.ค.65
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค >> 4 ม.ค.65
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข >> 29 ธ.ค.64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ >> 27 ธ.ค.64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข >> 20 ธ.ค.64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค >> 20 ธ.ค.64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี >> 20 ธ.ค.64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พนักงานเปล >> 15 ธ.ค.64
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี >> 15 ธ.ค.64
 • ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวง จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข >> 7 ธ.ค.64  สมัครงานออนไลน์พนักงานกระทรวง  ที่นี่
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค >> 7 ธ.ค.64  สมัครงานออนไลน์ลูกจ้างชั่วคราว  ที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง >> 7 ธ.ค.64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 19 พ.ย.64
 • ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวง จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ นายแพทย์ พยาบาล นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานเปล >> 15 พ.ย.64  สมัครงานออนไลน์พนักงานกระทรวง  ที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 12 พ.ย.64
 • ประกาศรับสมัคร พกส ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 25 ต.ค. - 10 พ.ย.64 >> 18 ต.ค.64  สมัครงานออนไลน์พนักงานกระทรวง  ที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 4 ต.ค.64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 27 ก.ย.64
 • ประกาศรับสมัคร พกส ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 13 ก.ย.64  สมัครงานออนไลน์พนักงานกระทรวง  ที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พกส จำนวน 4 ตำแหน่ง นวก คอม นวกสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไป >> 30 ส.ค.64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พกส ตำแหน่งเภสัชกร และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 30 ส.ค.64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการ >> 30 ส.ค.64
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 ตำแหน่ง >> 23 ส.ค.64
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร พนักงานช่่วยเหลือคนไข้ >> 23 ส.ค.64
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ >> 23 ส.ค.64
 • ประกาศรับสมัคร พกส จำนวน 4 ตำแหน่ง นวก คอม นวกสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไป >> 9 ส.ค.64
 • ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวง ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา >> 9 ส.ค.64  สมัครงานออนไลน์พนักงานกระทรวง  ที่นี่
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา >> 9 ส.ค.64  สมัครงานออนไลน์ลูกจ้างชั่วคราว  ที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์ 1 อัตรา และ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา >> 29 ก.ค.64 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์ 1 อัตรา และ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา >> 21 ก.ค.64 
 • ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์ 1 อัตรา และ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา >> 6 ก.ค.64 
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา >> 29 มิ.ย.64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา >> 23 มิ.ย.64
 • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา >> 10 มิ.ย.64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 11 พ.ค.64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 5 พ.ค.64
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ >> 29 เม.ย.64
 • ประกาศรายผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ โดยการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ >> 26 เม.ย.64
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ >> 20 เม.ย.64
 • ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 19 เม.ย.64
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา >> 30 มี.ค.64
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ >> 29 ม.ค.64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ >> 27 ม.ค.64
 • รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ >> 21 ม.ค.64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ >> 18 ม.ค.64
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา >> 15 ม.ค.64
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา >> 4 ม.ค.64   สมัครงานออนไลน์  ที่นี่
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 30 ธ.ค.63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พกส. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 28 ธ.ค.63
 • ประกาศรายชื่อกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค >> 21 ธ.ค.63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค >> 16 ธ.ค.63
 • ประกาศรับสมัครฯ พกส ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 16 ธ.ค.63
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค >> 4 ธ.ค.63
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ >> 30 ต.ค.63
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ >> 29 ต.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ >> 27 ต.ค.63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือก ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ >> 21 ต.ค.63
 • ประกาศรับสมัคร พกส ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  19-26 ตุลาคม 2563 >> 14 ต.ค.63
 • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 14-20 ตุลาคม 2563 >> 7 ต.ค.63
 • ประกาศรับสมัคร พกส ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ >> 17 ส.ค.63
 • ประกาศรับสมัคร พกส ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ >> 24 ก.ค.63
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิศวกร >> 12 มิ.ย.63
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ >> 12 มิ.ย.63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบฯ ตำแหน่งวิศวกร >> 8 มิ.ย.63
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิศวกร >> 25 พ.ค.63
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ >> 25 พ.ค.63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ >> 20 พ.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ >> 13 พ.ค. 63
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ >> 8 พ.ค.63
 • ประกาศรับสมัคร นวก.คอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ >> 1 พ.ค.63
 • ประกาศรพ.เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว >> 28 เม.ย.63
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว >> 20 มี.ค.63
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 24 ม.ค.63 
 • ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 20 ม.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค >> 17 ม.ค.63
 • ประกาศรับสมัคร พกส ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13-17 มกราคม 2563  >> 8 ม.ค.63
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 17 ธ.ค.62
 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ >> 16 ธ.ค.62
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 12 ธ.ค.62
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ >> 9 ธ.ค.62
 • ประกาศรับสมัคร พกส ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3-11 ธ.ค. 62 >> 28 พ.ย.62
 • ขยายเวลารับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 26 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62 >> 26 พ.ย. 62
 • ขยายเวลารับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 18-25 พ.ย. 62 >> 11 พ.ย.62
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรฯ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 1 พ.ย.62
 • ประกาศรับสมัครฯ พยาบาลวิชาชีพ >> 29 ต.ค. 62
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 28 ต.ค. 62 
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป >> 11 ต.ค. 62
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >> 13 ก.ย. 62
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >> 11 ก.ย. 62
 • ประกาศรับสมัครพรก.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และผู้ช่วยพยาบาล >> 30 ส.ค.62 
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 30 ส.ค.62
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 26 ส.ค.62
 • ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 7 ส.ค.62
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ >> 28 มิ.ย.62
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ >> 24 มิ.ย.62
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ >> 24 มิ.ย.62
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ >> 18 มิ.ย.62
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ >> 17 มิ.ย.62
 • ประกาศรับสมัคร คนพิการ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ >> 5 มิ.ย.62
 • ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง >> 31 พ.ค.62
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข >> 15 พ.ค.62
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข >> 10 พ.ค.62
 • ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  >> 1 พ.ค.62
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์  >> 29 เม.ย.62
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ >> 25 เม.ย.62
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2562 >> 19 เม.ย.62
 • ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2562>>17 เม.ย.62
 • ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2562 >> 27 มี.ค.62
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 27 มี.ค.62
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 20 มี.ค.62
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  >> 14 มี.ค.62
 • ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 25 ก.พ.62
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ฯ พกส พนักงานช่วยเหลือคนไข้ >>27 ธ.ค. 61
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน พกส พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 25 ธันวาคม 2561 >> 19 ธ.ค.61
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11-17 ธ.ค. 2561)>>03 ธ.ค. 61
 • ประกาศรายชื่อ พกส. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ>>03 ธ.ค. 61
 • ประกาศรายชื่อ พกส. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้>>03 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พกส ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ >> 28 พย 61
 • ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พกส ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 28 พย 61
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พกส ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 22 พย 61
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พกส ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ >> 2 พ.ย.61
 • ประกาศรับสมัครฯ พกส ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ >> 30 ต.ค.61
 • ประกาศรับสมัครฯ พกส ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 30 ต.ค.61
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 5508 >> 29 ต.ค. 61
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พกส ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ >> 26 ต.ค.61
 • ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเลขที่ 5508 จำนวน 1 อัตรา || ใบสมัครพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ >> 16 ต.ค.61 
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ >> 12 ต.ค.61
 • ประกาศรับสมัคร พกส ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  >> 9 ต.ค.61
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ >> 8 ต.ค.61
 • ประกาศ ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พกส ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) >> 26 ก.ย.61
 • ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 1 - 5 ตุลาคม 2561 >> 24 ก.ย.61
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรุ้ฯตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) >> 17 ก.ย.61
 • ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) >> 5 ก.ย.61
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป >> 27 มิ.ย.61
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 19 มิ.ย.61
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 11 มิ.ย.61
 • ประกาศกรมการแพทย์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง เภสัชกร >> 6 มิ.ย.61
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งเภสัชกร >> 1 มิ.ย.61
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีและบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักกายภาพบำบัด >> 30 พ.ค.61
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด >> 22 พ.ค.61
 • ประกาศ รับสมัคร พกส ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ >> 21 พ.ค.61
 • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด >> 7 พ.ค.61
 • ขยายเวลารับสมัคร พกส ตำแหน่งเภสัชกร >> 23 เม.ย.61
 • ประกาศรับสมัคร เภสัชกร 3-20 เมษายน 2561 >> 28 มี.ค.61
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานกระทรวง >> 27 มี.ค.61
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพ >> 2 มี.ค.61
 • ประกาศรายชื่อ พยาบาลวิชาชีพ >> 26 ก.พ.61
 • ประกาศรายชื่อ ผู้ช่วยทันตแพทย์ >> 26 ก.พ.61
 • รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2561 >> 23 ม.ค.61
 • รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ 2561 >> 23 ม.ค.61
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ >> 12 ธ.ค.60
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พกส 14 สายงาน 36 อัตรา >> 29 ก.ย.60
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พกส 14 สายงาน 25 กันยายน 2560 >> 25 ก.ย.60
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ใน ตำแหน่งนายแพทย์ >> 19 ก.ย.60
 • รับสมัครพนักงานกระทรวง 14 สายงาน 36 อัตรา >> 11 ก.ย.60
 • ประกาศรับสมัคร พกส ตำแหน่งนายแพทย์ 12-18 กันยายน 2560 >> 5 ก.ย.60
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พกส ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา >> 24 ส.ค.60
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ >> 17 ส.ค.60
 • ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ >> 1 ส.ค.60
 • ขยายเวลารับสมัครพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ >> 25 ก.ค. 60
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี >> 25 ก.ค. 60
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี >> 17 ก.ค.60
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. ตำแหน่งนายแพทย์ >> 7 ก.ค.60
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนายแพทย์ >> 3 ก.ค.60
 • ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี >> 29 มิ.ย.60
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค >> 22 มิ.ย.60
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร >> 21 มิ.ย.60
 • ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งเภสัชกร << 19 มิ.ย.60
 • ประกาศรับสมัคร พกส ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ << 19 มิ.ย.60
 • ประกาศรับสมัคร พกส ตำแหน่งนายแพทย์ << 19 มิ.ย.60
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ >> 31 พ.ค.60
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน นักรังสีการแพทย์>> 19 พ.ค.60
 • ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 60>> 15 พ.ค.60
  ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสารณสุขทั่วไป นักรังสีการแพทย์>> 2 พ.ค.60
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 60>> 20 เม.ย.60
  ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 60>> 18 เม.ย.60
  ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ-ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ>> 11 เม.ย.60
  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก พกส ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้>> 31 มี.ค.60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้>> 27 มี.ค.60
  ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ--ดาวน์โหลดใบสมัคร>> 24 มี.ค.60
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวง พนักงานช่วยเหลือคนไข้>> 22 มี.ค.60
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.)>>22มี.ค.60 การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)>>22มี.ค.60
  ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้--ดาวน์โหลดใบสมัคร>> 8 มี.ค.60
  ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด >> 21 ก.พ.60
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด >> 8 ก.พ.60
  ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข >> 8 ก.พ.60
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข >> 3 ก.พ.60
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรขึ้นบัญชีและบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ >> 2 ก.พ.60
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง >> 26 ม.ค.60
  ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด >> 26 ม.ค.60
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ >> 23 ม.ค.60
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข >> 23 ม.ค.60
  ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนักวิชาการสาณธารณสุข----ดาวน์โหลดใบสมัคร>> 9 ม.ค.60
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ--ดาวน์โหลดใบสมัคร>> 9 ม.ค.60
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง>> 14 ธ.ค.59
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์>> 28 ก.ย.59
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร>> 28 ก.ย.59
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์>> 22 ก.ย.59
  รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถุ ทักษะ และสมรรถนะฯ ตำแหน่งเภสัชกร>> 16 ก.ย.59
  รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถุ ทักษะ และสมรรถนะฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์>> 16 ก.ย.59
  ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เภสัชกร>> 1 ก.ย.59
  ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์>> 1 ก.ย.59