ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ

"ความรัก ความหวัง และกำลังใจ"

Love & Hope & Encouragement

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท + wellness voucher มูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ชื่อภาพ "กำลังใจของครอบครัว"  ภาพโดย คุณจารุวรรณ จันทมัตตุการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท + wellness voucher มูลค่า 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ชื่อภาพ "เก็บความทรงจำ" ภาพโดย คุณรติรัตน์ รุ่งเรือง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท + wellness voucher มูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ชื่อภาพ "เจ้าตัวน้อย" ภาพโดย คุณธนวัฒน์ ทองจันทร์

รางวัลชมเชย ของที่ระลึก พร้อมเกียรติบัตร
ชื่อภาพ "อยู่กับมะเร็งอย่างสุขใจ" ภาพโดย คุณชัยคม อธิชโย

รางวัลชมเชย ของที่ระลึก พร้อมเกียรติบัตร
ชื่อภาพ "เอาใจใส่" ภาพโดย คุณศิริพงศ์ ปทุมอัครินทร์