• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่งานตรวจสุขภาพชั้น ๑ อาคารรังสีวินิจฉัย ( Wellness Center ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 23 ก.พ.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องถ่ายรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (SPEC/CT) ขนาด 120 kVA พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 15 ก.พ.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบการรักษาแบบรังสีศัลยกรรมของเครื่องเร่งอนุภาคแบบเกลียวหมุน >> 11 ก.พ.65
 • ประกาศผู้ชนะผลการพิจารณาเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล >> 14 ธ.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมา (แบบรวมอะไหล่) ปีงบประมาณ 2565 >> 3 ธ.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 25 พ.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) >> 25 พ.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) >> 24 พ.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) >> 19 พ.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Set Iv infusion pump >> 19 ต.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> 12 ต.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ (ถุงมือ Dispose) >> 6 ต.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2565 >> 6 ต.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการความเย็น VRF ปีงบประมาณ 65 >> 5 ต.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ colostomy >> 4 ต.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีระบบดิจิตอล ปีงบประมาณ 2565 >> 1 ต.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนพลังงานมากกว่า 6 MV ปีงบประมาณ 2565 >> 1 ต.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนพลังงานมากกว่า 10 MV ปีงบประมาณ 2565 >> 1 ต.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร >> 1 ต.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย >> 1 ต.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต วงจร Internet Leased Line >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ Leased Line Interne >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตบริการแบบ CAT Corporate Internet Lite >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Net call) >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสบู่เหลวล้างมือ >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ 13 รายการ >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 6 รายการ >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 121 รายการ >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 45 รายการ >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า-ประปา-วัสดุก่อสร้าง จำนวน 211 รายการ >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิปสำหรับบรรจุยา จำนวน 15 รายการ >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ PACS (ระบบดูภาพทางการแพทย์) >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล >> 29 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากฉายรังสี >> 28 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการดูแลสวน ปีงบประมาณ 2565 >> 28 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 7 เครื่อง ปีงบประมาณ 2565 >> 27 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมส่องตรวจกล้อง (Endosmart) ปีงบประมาณ 2565 >> 27 ก.ย.64
 • ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแฟลตพักแพทย์ จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 16 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายรองรับ IoT ในสถานการณ์ Covid-19 >> 9 ส.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (DISEL ENGINE FOR FIRE PUMP) พร้อมติดตั้ง >> 17 พ.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการองค์กรสำหรับโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 3 พ.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ Bios Air Purifier >> 22 เม.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณรังสีที่ต่อมไทรอยด์ 1 เครื่อง >> 20 เม.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก >> 22 มี.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6ชั้น โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 12 ม.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบตรวจสอบความถูกต้องของแผนการรักษาทางรังสีฯ >> 12 ม.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดรังสีพร้อมติดตั้งระบบวัดแสดงผลการวัดและเก็บบันทึกข้อมูลน้ำทิ้งผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไอโอดีน 131 และปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยกลืนแร่ไอโอดีน 131 >> 30 ธ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุน >> 30 ธ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานทาสีหลังคาและทาสีโครงเหล็กทางเดิน Coverway >> 30 ธ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องผสมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 25 ธ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชนิดแขวนลอยสำหรับหอผู้ป่วยหนัก (ICU)  ชนิดแรงดันบวก (Positive Pressure)  >> 23 ธ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบแสดงภาพอวัยวะฯ >> 22 ธ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบเครื่องวางแผนการรักษาฯ >> 22 ธ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค >> 21 ธ.ค. 63
 • ประกาศผลผู้ชนะการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลราคา >> 9 ธ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) >> 3 ธ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา >> 19 ต.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสแกนกระดูก ประจำปีงบประมาณ 2564 >> 19 ต.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการความเย็น >> 25 ก.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร >> 25 ก.ย.63 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานดูแลสวน >> 22 ก.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอก >> 22 ก.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งตรวจพยาธิวิทยา >> 22 ก.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี 2564 >> 22 ก.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ห้องผ่าตัดและระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด 1 ห้องและห้องส่องกล้อง 1ห้อง (ชั้น 3 อาคารรังสีรักษา 6 ชั้น) >> 18 ก.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพอากาศอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 1-3 >> 18 ก.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 >> 10 ก.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย >> 3 ก.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 20 ส.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 7 ส.ค. 63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกำหนดตำแหน่งและรูปร่างของรอยโรคและอวัยวะปกติข้างเคียง จำนวน 1 เครื่อง >> 6 ส.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องยาใน >> 16 ก.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนา Mobile Application UDCH >> 3 ก.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงพยาบาล >> 29 มิ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตและกระดานอิเล็กทรอนิกส์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 23 มิ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 17 มิ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซิ้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดตั้ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 17 มิ.ย.63
 • ประกาศแผนการจัดจ้างงานปรับปรุงห้องยาใน โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 16 มิ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรณไกร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 15 มิ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน  3  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 4 มิ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเทคอนกรีตไหล่ทางถนนทิศใต้ >> 29 พ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดีทัศน์ 1 ชุด >> 28 พ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานฝ่ายการพยาบาล >> 25 พ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินถุงน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) >> 20 พ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ >> 18 พ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดโลหะดามกระดูกใบหน้า >> 15 พ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสำรวจปริมาณรังสี >> 15 พ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาด >> 7 พ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องฉุกเฉินและติดตั้งป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 7 พ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะรถเข็นรับยา จำนวน 3 คัน >> 30 เม.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  >> 30 เม.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต สำหรับงาน HIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 27 เม.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) >> 16 เม.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถเข็นฉุกเฉิน >> 27 มี.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงานตึกใหม่ >> 27 มี.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อโซฟา >> 27 มี.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือผ่าตัดเล็ก >> 27 มี.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน >> 27 มี.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การติดตั้ง wall outlet >> 27 มี.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดดามกระดูกใบหน้า >> 27 มี.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัด 4 ช่องสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) >> 9 มี.ค. 63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายรังสีโคบอลท์-60 >> 2 มี.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแผนการรักษาแบบแปรความเข้มเชิงปริมาตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง >> 2 มี.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องใส่แร่รังสีระยะใกล้แบบสามมิติพร้อมเครื่องวางแผนระยะใกล้แบบสามมิติ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง >> 2 มี.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบภาพนำวิถีพร้อมชุดอุปกรณ์ปรับประสิทธิภาพเครื่องเร่งอนุภาครังสี สำหรับการฉายรังสีเชิงปริมาตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ >> 2 มี.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารรังสีวินิจฉัย >> 20 ก.พ.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า >> 20 ก.พ.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่เทคอนกรีต >> 20 ก.พ.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินท่อออกซิเจนอาคารรังสีรักษา 6 ชั้นและซ่อมระบบไปป์ไลน์อาคารผู้ป่วยใน 1 อาคารบำบัดรักษา 1 >> 12 ม.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ >>31 ม.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงอาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก >>31 ม.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ X-RAY COMPUTER ทางรังสีวินิจฉัย (CT SCAN) เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 >> 30 ม.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (เพิ่มเติม) เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 >> 30 ม.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และล้อมรั้วลวดหนามพื้นที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จำนวน 1 งาน >> 30 ม.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง >> 28 ม.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเคาน์เตอร์กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย >> 21 ม.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงขยายระบบบริการน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วยและผู้รับบริการ (อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ตึก 9 ชั้น) >> 21 ม.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเติมอากาศ ขนาด 2 HP >> 21 พ.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหุ่นฝึกตรวจเต้านม >> 21 พ.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> 21 พ.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 >> 18 พ.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องอนุภาคอิเลคตรอนพลังงานสูง 10 MV >> 18 พ.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตู้ผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 2 ตู้ >> 18 พ.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ จำนวน 2 คัน >> 5 พ.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า >> 28 ต.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า-วัสดุประปา-วัสดุก่อสร้าง จำนวน 357 รายการ >> 24 ต.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 4 รายการ >> 24 ต.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) >> 16 ต.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อิเล็กทรินิกส์ Colostomy >> 10 ต.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อิเล็กทรินิกส์ Set IV Infusion pump >> 10 ต.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารบำบัดรักษา1,2และอาคารหอผู้ป่วยใน1,2 เพื่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเยียวยา โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 08 ต.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อิเล็กทรินิกส์ หน้ากากฉายรังสี >> 7 ต.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต วงจร Internet Broadband และวจร Internet Leased Line >> 4 ต.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อออกซิเจนทางการแพทย์ >> 1 ต.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี >> 1 ต.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริการเช่าระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Net call) >> 1 ต.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต แบบ Leased Line Internet ผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสง >> 1 ต.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต แบบ CAT Corporate Internet Lite >> 1 ต.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาระบบ PACS >> 30 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป >> 30 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล >> 30 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ >> 30 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล >> 30 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 26 รายการ >> 30 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ >> 30 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่มบรรจุถังขนาด 20 ลิตร จำนวน 9,600 ถัง >> 30 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล HN ผู้มารับบริการ จำนวน ๗ รายการ >> 30 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซองซิปสำหรับบรรจุยา จำนวน 12 รายการ >> 30 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษพิมพ์เอกสาร จำนวน 13 รายการ >> 30 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 90 รายการ >> 30 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 34 รายการ >> 30 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงขยะและถุงพลาสติกใส จำนวน 17 รายการ >> 30 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สบู่เหลวล้างมือ จำนวน 1 รายการ >> 30 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ >> 30 ก.ย. 62
 • ประการผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนพลังงานสูง 6 MV >> 27 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องใส่แร่ >> 27 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รักษาเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนพลังงานสูง 10 MV >> 27 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีระบบ >> 27 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน vrf >> 27 ก.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานกายวิภาค >> 27 ก.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเครื่องพิมพ์เอกสาร >> 27 ก.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานดูแลสวน >> 27 ก.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานทำความสะอาด >> 27 ก.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานบริหารจัดการผ้า >> 27 ก.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปราศจากเชื้อ >> 27 ก.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานอาหาร >> 27 ก.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก ปีงบประมาณ 2563 >> 16 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งตรวจทางห้องบริการภายนอก พยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 2563 >> 16 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 >> 16 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ >> 16 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสร้างเครื่องผสมยาเคมีบำบัดด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ >> 12 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดอัพเกรดระบบ Infrastructure แบบ Cloud >> 9 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Thai Hospital Information System ThaiHIS)  >> 9 ก.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาติดตั้ง Network Computer ภายในอาคารรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 19 ส.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 >> 1 ส.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศแบบ VRF ตั้งแต่เดือน สิงหาคม - กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 >> 1 ส.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมความปวดด้วยตัวเอง >> 23 ก.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 >> 23 ก.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (รถพยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 18 ก.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและกันซึมอาคารรังสีวินิจฉัย >> 5 ก.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งประตูและหน้าต่างบริเวณชั้น 1,2,5 และ 6 อาคารรังสีรักษา 6 ชั้น >> 20 มิ.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะทางเชื่อมอาคารังสีรักษา 6 ชั้น >> 20 มิ.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องการเงิน ชั้น 1 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก (ตึก 9 ชั้น) >> 20 มิ.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงโถงโสต ศอ นาสิก ชั้น3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก (ตึก 9 ชั้น) >> 20 มิ.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิพร้อมแผ่นรองนอนให้ความอบอุ่น >> 20 มิ.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะซื้อเบาะที่นอนสำหรับเตียงผู้ป่วย >> 11 มิ.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาลิฟต์อาคารผู้ป่วยนอก >> 11 มิ.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่และห้องน้ำผู้ป่วยอาคารบำบัดรักษา 1,2 >> 16 พ.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่สารกัมมันตรังสี >> 2 พ.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบเรียกเก็บและเบิกค่าบริการทางการแพทย์  >> 22 เม.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศบนมือถือMobile Application : UDCH Connect  >> 22 เม.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะขายทอดตลาด >> 4 เม.ย.62
 • ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน >> 4 เม.ย.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ X-ray Computer ทางรังสีวินิจฉัย (CT scan, MRI) ปีงบประมาณ 2562 >> 26 มี.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะแผ่นรองเคลื่อนย้ายผู้ป่วย >> 20 มี.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะโต๊ะคร่อมเตียง >> 20 มี.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเตียงไฟฟ้า >> 20 มี.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เตียงสำหรับดัดดึงข้อต่อและกระดูกสันหลัง Mobilization >> 18 มี.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรเจคเตอร์ >> 18 มี.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ Smart Phone >> 18 มี.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำจุลสาร สมุดประจำตัวผู้ป่วย คู่มือการดูแลตัวเองของผู้ป่วยที่ได้ยาเคมีบำบัด >> 18 มี.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า >> 18 มี.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า Suction mobile >> 18 มี.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ >> 18 มี.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กล้องวีดีโอ >> 18 มี.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับห้อง ICU >> 18 มี.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร >> 14 มี.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 4 คัน >> 14 มี.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ส่วนงานรังสีวินิจฉัยและภายนอกอาคารรังสีวินิจฉัย >> 6 มี.ค.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ X-Ray Computer ทางรังสีวินิจฉัย (CT scan) เดือนมีนาคม 2562 >> 27 ก.พ.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา >> 27 ก.พ.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ >> 13 ก.พ.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่น CPR >> 12 ก.พ.62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>06 ก.พ. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอผู้ป่วยพิเศษ 1 โซนหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>06 ก.พ. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องติดรถยนต์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>04 ก.พ. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าปฐมพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>04 ก.พ. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทันตกรรมประดิษฐ์ (ทำฟันปลอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>04 ก.พ. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ เครื่องซีอาร์ม จำนวน 2 ชุด >>31 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสายสลิงชุดยิมพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>28 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความดันโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>28 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>25 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>25 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>25 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>24 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>16 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร จ้างเหมากู้คืนข้อมูลระบบ HIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>16 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>16 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>16 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทาสีพื้นเส้นทางสัญจรปลอดภัยและลานกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>16 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 >>14 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อลำโพงเคลื่อนที่บลูธูท  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>11 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>11 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>11 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ติดบันไดบอกแคลอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>11 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ >>11 ม.ค. 62
 • จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนฝ้าเพดานและผนังภายในห้องผ่าตัด >>08 ม.ค. 62
 • ซื้อแบตเตอรี่ 12 V HB 135 R GS >>08 ม.ค. 62
 • จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ จำนวน ๒ คัน >>08 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอผู้ป่วยพิเศษ2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>07 ม.ค. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ X-Ray Computer ทางรังสีวินิจฉัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>21 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงประตูห้องตรวจ 3 และห้องใส่แร่ OPD รังสีรักษา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>20 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>20 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>20 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>19 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ Smart Phone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>19 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องฉายรังสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>19 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนพลังงานสูง 10 MV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>18 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตู้เตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>18 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 5 รายการ >> 14 ธ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารโภชนา ชั้น1 >> 14 ธ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผนังและประตูห้องน้ำรวมพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ >> 14 ธ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเสมหะเคลื่อนที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทางเดินหายใจแบบอัตโนมัติ >>13 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับการฉายรังสีแบบกางปีก (Wing Board) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>06 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องฉายรังสีโฟตอนอิเล็กตรอนพลังงานสูง 6 MV สำหรับงานรังสีรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>06 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับเก็บบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>06 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>06 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>04 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>04 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อถุงผ้าลดโลกร้อนพร้อมสกีนโลโก้โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>04 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อถังก๊าซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>04 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อรีโมทเครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>04 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโมเดลตับและโมเดลปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>04 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อค่าจดทะเบียน Domain Name โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>04 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้เย็นเก็บยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>04 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>04 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>04 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>04 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์>>04 ธ.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งประตูอัตโนมัติ อาคารรังสีวินิจฉัย >> 28 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>27 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>27 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ >>22 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารื้อเปลี่ยนแผ่นหลังคาและงานกันซึม อาคาบำบัดรักษา 1 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>15 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำรอง (Hard disk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>13 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ Smart Phone และโทรศัพท์ไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>13 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาตั้งแผ่นป้ายขั้นตอนการรักษาในการฉายรังสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>13 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเกลือบริสุทธิ์และนำ้ยาแอนตี้สเกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>13 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสุขภัณฑ์ อาคารรังสีวินิจฉัย >>12 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมส่องกล้องตรวจ >>12 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Set IV Infusion pump >> 12 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ Colostomy ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 12 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 12 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนน้ำและคลอรีนเกล็ด >>12 พ.ย. 61
 • ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำเนาเอกสารเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลและวิเคาระห์ข้อมูลโครงการวิจัย >>12 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือ >>12 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร >> 9 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถไฟฟ้า 4 ที่นั่ง  >> 9 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน  >> 9 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกพิมพ์แบบม้วน Ribbon wax  >> 9 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ >> 09 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะซื้อเสื้อกาวน์ >> 09 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องน้ำผู้ป่วย หอผู้ป่วยสามัญชาย >>06 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ >>06 พ.ย. 61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออโรสโคป >> 5 พ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินโครงการอัตราการรอดชีพและปัจจัยพยากรณ์โรคที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก >> 30 ต.ค. 61
 • ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ >>30 ต.ค. 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟสวมศีรษะ( LED headlight wireless) >> 22 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบริการต่ออายุ Apple Developer Account >> 22 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อเมนโฮล,บ่อดักไขมัน ข้างอาคารโภชนา >> 22 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกั้นประตูบานสวิง,ประตูบานเลื่อนห้องวัสดุการแพทย์และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ >> 22 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายใน >> 18 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดมือ >> 17 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ >> 17 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 26 รายการ >> 17 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำไวนิลพร้อมออกแบบ >> 17 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุดประจำตัวผู้ป่วยที่มารับการฉายรังสี >> 17 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทันตกรรมประดิษฐ์ (ทำฟันปลอม) >> 17 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารกัมมันตรังสีชนิดเม็ดแร่อิริเดียม ปีงบประมาณ 2562 >> 17ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟโคมไฟผ่าตัด ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง >> 17 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ปีงบประมาณ 2562 >> 17 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง >> 17 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะจัดซื้อพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง >> 16 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า-วัสดุประปา-วัสดุก่อสร้าง จำนวน 325 รายการ >> 16 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาฯ >> 16 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายแสงเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV >> 10 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์และระบบ PACS ปีงบประมาณ 2562 >> 9 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมดิจิตอล ปีงบประมาณ 2562 >> 9 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีระบบดิจิตอล ปีงบประมาณ 2562 >> 4 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนพลังงานสูง 10 MV ปีงบประมาณ 2562 >> 4 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนพลังงานสูง 6 MV ปีงบประมาณ 2562 >> 4 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีโคบอลท์ 60 ปีงบประมาณ 2562 >> 4 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่อิริเดียม-192 ปีงบประมาณ 2562 >> 4 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์แบบ C Internet by CAT >> 3 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต วงจร Internet Broadband >> 3 ต.ค.61
 • เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต แบบ Internet Metro Lan >> 3 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Net call) >> 3 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 3 เครื่อง >> 3 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> 1 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่มบรรจุถังขนาด 20 ลิตร >> 28 ต.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อซองซิปบรรจุยาและถุงใส่ยา >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องใส่แร่ >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนพลังงานสูง 6 MV >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสบู่เหลวล้างมือ >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 97 รายการ >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 35 รายการ >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะและถุงพลาสติก จำนวน 17 รายการ >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับใส่ปัสสาวะ-ตลัยอุจจาระ >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์เอกสาร จำนวน 9 รายการ >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินโครงการอัตราการรอดชีพและปัจจัยพยากรณ์โรคที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังผนังภายนอกด้านบนอาคารจ่ายยานอก (อาคารเดิม) >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ จำนวน 7 รายการ >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบประมาณ 2562 >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยและระบบความพร้อมสูง >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศแบบ VRF ปีงบประมาณ 2562 >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวน ปีงบประมาณ 2562 >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโรงจอดรถและถนนรอบอาคารแฟลตพักแพทย์ 6 ชั้น >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักฟอก >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล >> 26 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่งานโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 26 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 26 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 >> 24 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสัตว์พาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ 2562 >> 22 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก ปีงบประมาณ 2562 >> 20 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก พยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 2562 >> 20 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวโครงการร้านอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 11 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 >> 11 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์, เครื่องขยายเสียง และ ม่านม้วนป้องกันรังสียูวีชั้น 4 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก >> 11 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหาหลอดเลือดดำ (veinscanner) >> 6 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเคาร์เตอร์อ่างล้างเครื่องมือหัตถการและกั้นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า OPD ศัลยกรรม ชั้น5 >> 6 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สายชาร์จแบตเตอรี่เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ >> 6 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว >> 6 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์งานช่าง >> 6 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถังออกซิเจนอลูมิเนียมพร้อมเกจปรับแรงดันออกซิเจน >> 6 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 36000 BTU >> 6 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) เพิ่มเติม ชั้น 1,2 และ ชั้น 5 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก >> 5 ก.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางตระกร้าสแตนเลสห้อง >> 31 ส.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญหญิง (Day care เดิม) >> 30 ส.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอภาพทางการแพทย์ชนิด 3 ล้านพิกเซล >> 30 ส.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนเบาะรอบเสาเดิมพร้อมตกแต่งรอบเสาใหม่ >> 30 ส.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นผนังเบาห้องระบบไปป์ไลน์ ชั้นใต้ดิน >> 30 ส.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้เย็นเก็บน้ำยา >> 30 ส.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 29 ส.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 21 ส.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศ >> 14 ส.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว >> 8 ส.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับใช้บนเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Multi-function self-service kiosk) >> 8 ส.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายและสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง >> 8 ส.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ทางทันตกรรม >> 3 ส.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Multi-function self-service kiosk) >> 3 ส.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำไวนิล >> 2 ส.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน >> 2 ส.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยูนิตทำฟัน >> 25 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทางทันตกรรม >> 23 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน >> 23 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ >> 23 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนตำแหน่งท่อระบบเก้าอี้ทันตกรรม >> 23 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 18 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 18 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ >> 17 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า >> 17 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> 11 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ >> 11 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ >> 11 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านม้วนแบบโปร่งกันแสงแดดพร้อมติดตั้ง >> 11 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวัดอุดรธานี >> 11 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ >> 11 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ >> 6 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเชื่อมอาร์กอน TIG พร้อมถังอาร์กอน >> 6 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบริการระบบติดตามรถตู้พยาบาล GPS >> 6 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟส่องตรวจภายในและหัตถการ >> 3 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oxygen pipe line และ Suction pipeline >> 3 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก >> 3 ก.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 16 รายการ >> 29 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ >> 29 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โทรศัพท์ไร้สาย >> 29 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ >> 29 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฝารางเหล็กระบายน้ำภายในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 29 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ >> 29 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านและผ้ากั้นเตียง ชั้น 5 >> 29 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิล >> 20 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Forcep สำหรับหยิบผ้าก๊อซ >> 20 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ >> 19 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้ามงัดฟัน KT Luxator 3 CL >> 19 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯจังหวัดสกลนคร >> 19 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวัดสกลนคร >> 19 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถคนพิการ >> 19 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง >> 19 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล >> 19 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดดูดเสมหะ แบบต่อเนื่อง >> 19 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผุ้ชนะซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ >> 19 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับ-ส่งภาพและเสียงไร้สาย 5G โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 14 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกชั้น 5 >> 14 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนหลอดไฟกำจัดเชื้อและมลพิษของเครื่องฟอกอากาศ Biozone ACTIII >> 12 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงพักขยะภายในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 12 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายโครงการพยาบาลประสานงานผู้ป่วยโรคมะเร็งเบื้ยงต้น >> 12 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระเป๋าปฐมพยาบาล >> 12 มิ.ย.61
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ Defribrilator >> 12 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Monitor EKG >> 12 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายเพื่อสนับสนุนงานด้านรังสีวินิจฉัย (AI Server for X-RAY) >> 11 มิ.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม >> 30 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน >> 30 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้เก็บของข้างเตียง >> 30 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในอำเภอเมืองอุดรธานี >> 30 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวัดอุดรธานี >> 30 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวัดภูเก็ต >> 30 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรมดักฝุ่น >> 24 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชืั้อเพลิงไปจังหวัดสกลนคร >> 24 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ >> 24 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ >> 24 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรีโมทเตียงผ่าตัด TRUMPf >> 24 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล >> 24 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน >> 24 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย จำนวน 10 รายการ >> 24 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 รายการ >> 24 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นรองเคลื่อนย้ายผู้ป่วย >> 23 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพิมพ์เอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2561 >> 23 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ >> 23 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรม >> 23 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ >> 23 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม 5 รายการ >> 21 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม 4 รายการ >> 21 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทันตกรรม 3 รายการ >> 21 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไวนิล รังสีรักษา >> 21 พ.ค.61
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Monitor EKG >> 11 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว >> 10 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทันตกรรมประดิษฐ์ (ทำฟันปลอม) >> 10 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานรั้วเหล็กตาข่ายรอบถังบำบัดน้ำเสียหลักตึกอำนวยการและงานเทคอนกรีต >> 10 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ (Vacuum Pump) และตู้ Control ระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง >> 10 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจ Laryngoscope >> 10 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องส่อง หู คอ จมูก >> 8 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2561  >> 8 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดฯ >> 1 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ >> 1 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ >> 1 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แผ่นกรองกลิ่นและแผ่นกรองฝุ่นเครื่องกรองอากาศ >> 1 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง >> 1 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไปพัทยา >> 1 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวัดอุดรธานี >> 1 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฝารางเหล็กระบายน้ำภายในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 1 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดฯ >> 1 พ.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ >> 30 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทดสอบหาเชื้อเอชไพโลไร >> 30 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2561 >> 30 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลเข็นนอน >> 30 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส >> 30 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นฉุกเฉิน >> 30 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงตรวจภายใน >> 30 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวัดความดัน จำนวน 3 รายการ >> 30 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม จำนวน 5 รายการ >> 23 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ >> 23 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเชื่อมต่อและเดินสายท่อลมเข้าเครื่องพ่นน้ำมันหัวกรอพร้อมติดตั้ง >> 23 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ >> 23 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ >> 18 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลงานเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2561 >> 10 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ >> 10 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องชั่งน้ำหนักแบบ Digital >> 9 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการความเย็นระบบปรับอากาศแบบ VRF (Variable Refrigerant Flow System) >> 9 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรจัดกิจกรรมรณรงค์การออกกำลังกาย >> 5 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล >> 5 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง Daycare อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 >> 4 เม.ย.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเติมอากาศ JET AERATOR >> 30 มี.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ >> 30 มี.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับเครื่องใส่แร่ Vaginal CT/MR Applicator set >> 27 มี.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง micro debrider >> 27 มี.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลเข้าเป็นผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาล >> 27 มี.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ชั้น4 (ตึก9ชั้น) >> 26 มี.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้า >> 21 มี.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโรลอัพ >> 21 มี.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ >> 21 มี.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน >> 21 มี.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะจัดซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ >> 21 มี.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะจ้างตัดเย็บถุงผ้า >> 21 มี.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษความร้อน >> 9 มี.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรายาง >> 9 มี.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร >> 13 มี.ค.61
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงไฟฟ้า >> 6 มี.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 5 มี.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบตเตอรี่เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมติดตั้ง >> 28 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาตู้เตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน 2 ตู้ >> 28 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องแสกนบาร์โค้ด (Barcode Scanner) >> 28 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตีน้ำ 4 วงล้อ >> 26 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า >> 26 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นกระเบื้องหลังห้อง 212 และ ห้องสังเกตอาการ >> 26 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านกั้นเตียงพร้อมติดตั้ง >> 23 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงเหล็กกั้นการจราจร >> 23 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำไวนิลให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง >> 23 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม จำนวน 12 รายการ >> 20 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำหรับบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 9 รายการ >> 20 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ >> 20 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการสายระบายของเสียออกจากถุงน้ำดี >> 20 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อย้ายพร้อมประกอบและติดตั้งตู้เก็บประวัติผู้ป่วย >> 20 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสารประจำปีงบประมาณ 2561 >> 20 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจดทะเบียน Domain name >> 20 ก.พ.61
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 12 Lead >> 15ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ >> 15 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ >> 15 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ล้อรถเข็นเครื่องมือแพทย์ >> 15 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไปจังหวัดเลย >> 15 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลฯ >> 15 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว >> 12 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ล้อเลื่อน >> 12 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แก้วน้ำพลาสติกพร้อมสกรีนโลโก้ >> 5 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหมุนฉีดน้ำ >> 1 ก.พ.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก >> 31 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อะไหล่ยานพาหนะ >> 31 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น >> 31 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้เก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ >> 31 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องพยาธิวิทยา >> 31 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน 9 รายการ >> 29 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำ >> 29 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย >> 23 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 9 รายการ >> 23 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประตูน้ำและเช็ควาวล์บ่อสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง >> 23 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) และระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดิน,ชั้น1,2 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย  (ตึก 9 ชั้น) >> 23 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งประตูบานเลื่อนรางแขวนและบานตาย ชั้น 1 >> 23 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารคู่มือและสมุดประจำตัวผู้ป่วยฉายรังสี >> 23 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 2 เครื่อง >> 22 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อเครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้งาน จำนวน 21 เครื่อง >> 22 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ >> 22 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผ่นพับ จำนวน 2 เรื่อง >> 22 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ไปจังหวัดขอนแก่น >> 11 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วน้ำกระดาษ >> 10 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า >> 10 ม.ค.61
 • จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนขอบยางประตูตู้เย็นแช่ยา >> 10 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ดูดอากาศ >> 10 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง >> 9 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะโซฟา (หอผู้ป่วยพิเศษ2)  >> 4 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือทางกายภาพบำบัด จำนวน 20 รายการ >> 4 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติ Microlife >> 25 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำไวนิลรูปนาฬิกาเปลี่ยนท่านอน >> 25 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มลดความร้อนและกรองแสงชนิดสะท้อนความร้อนอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย (ตึก 9 ชั้น) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 25 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องยูนิตทำฟันและเครื่องเอ็กซ์เรย์แบบติดผนังพร้อมติดตั้ง >> 25 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย (ตึก 9 ชั้น) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 25 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แขนที่ต่อในตู้ผสมยาเคมีบำบัด Fixed glove >> 25 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน 4 รายการ >> 25 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำจุลสาร โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 25 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหูฟังทางการแพทย์ Stethoscope >> 19 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก >> 19 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง >> 19 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศขนาด 12000 บีทียู >> 19 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง >> 15 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มยืดถนอมอาหาร >> 15 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า >> 15 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวัดนครพนม >> 15 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อแอร์ห้อง Clean room ชั้น2 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรักสีวินิจฉัยฯ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 12 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 >> 8 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสูญญากาศ >> 8 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับผู้ใหญ่ >> 8 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบ Blood Gas >> 8 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบหาเลือดในอุจจาระ >> 8 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสีย้อมสไลด์ CBC >> 8 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบทดสอบน้ำตาลจากปลายนิ้ว >> 8 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทดสอบการแข็งตัวของเลือด >> 8 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 29 รายการ >> 8 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงตรวจโรค >> 6 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้า จำนวน 127 รายการ >> 4 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุประปา จำนวน 190 รายการ >> 4 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานช่าง 7 รายการ >> 4 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ >> 4 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล >> 4 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสำรองไฟ >> 4 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพัดและกระบอกน้ำพลาสติกพร้อมสกรีนข้อความ โครงการประชุม >> 4 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> 28 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายหน้าห้องน้ำ >> 28 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเตาอบไมโครเวฟและโทรศัพท์ไร้สาย >> 28 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ >> 28 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา sorafenib >> 28 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเฉพาะทางโรคมะเร็ง อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก >> 15 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแม็คโคขุดเปิดหน้าดิน ภายในบริเวณโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 14 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงิน แบบออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ >> 10 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์แพทย์ >> 10 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 10 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 10 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและเดินท่อติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ชั้น 7 ตึก 9 ชั้น >> 10 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมเครื่องชั่งน้ำหนักขยะ >> 10 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ >> 10 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการศึกษาดูงาน >> 10 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายางโลโก้โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีแบบวงกลม >> 10 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ >> 10 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม >> 7 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ >> 7 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ >> 7 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้า >> 7 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทันตกรรมประดิษฐ์ (ทำฟันปลอม) >> 7 พ.ย.60
 • ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร >> 7 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ >> 7 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ >> 7 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่เอกสาร >> 7 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว รายการถังขยะพร้อมสกรีนข้อความ จำนวน 4 รายการ >> 27 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พรมเช็ดเท้า จำนวน ๒ รายการ >> 27 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 3 รายการ >> 27 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์ (Net call) >> 19 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสัตว์พาหนะ >> 19 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งประตูอัตโนมัติ (Auto Door) บริเวณด้านหน้าชั้น ๑ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย (ตึก 9 ชั้น) >> 19 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ประปาและไฟฟ้า >> 19 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง clean room พร้อม pass box ห้องผสมยาเคมี >> 18 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 17 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ >> 17 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน >> 17 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ >> 17 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องวัดความดันโลหิต >> 17 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้ >> 17 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล >> 17 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องตรวจกระเพราะอาหารฯ >> 17 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังขนาด 20 ลิตร >> 12 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ >> 12 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ >> 12 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต >> 11 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 11 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเติมผงยาเคมีและน้ำยาดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 11 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการผ้า โรงพยาบาลแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 >> 11 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 14 รายการ >> 9 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส LPG ขนาด 15 กิโลกรัม โครงการฝึกอบรมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคารโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 >> 28 ก.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำชุดอาหารตัวอย่าง กิจกรรมมหกรรมพัฒนาคุณภาพประจำปี 2560 >> 28 ก.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลในกิจกรรมมหกรรมพัฒนาคุณภาพประจำปี 2560 >> 28 ก.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลในกิจกรรมมหกรรมพัฒนาคุณภาพประจำปี 2560 >> 28 ก.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อออกซิเจนและท่อไนตรัส ขนาด 6 คิว >> 27 ก.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 34 รายการ >> 26 ก.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง >> 26 ก.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง >> 26 ก.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ >> 26 ก.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเปลื่ยนพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ >> 26 ก.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษายานพาหนะทะเบียน ผฉ813 >> 26 ก.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแต่งหน้านักแสดง >> 26 ก.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหมอกควัน >> 26 ก.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อ วิดีทัศน์ >> 26 ก.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่จัดงานมหกรรมพัฒนาคุณภาพ2560 >> 26 ก.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการความเย็นระบบ VFR (Variable Refrigerant flow system) >> 22 ก.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ >> 21 ก.ย.60