• ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Fluorouracil 1 g inj >> 27 พ.ย. 62
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Calcium folinate 300 mg inj >> 27 พ.ย. 62
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Iopromide 100 ml >> 13 พ.ย.62
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Atezolizumab 1,200 mg inj >> 12 พ.ย.62
 •  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Osimertinib 80 mg tab >> 31 พ.ค.62
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Trastuzumab 440 mg inj >> 28 ธ.ค.61
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Iopromide 100 ml >> 26 ต.ค. 61
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Cetuximab 5 mg/ml 20 ml >> 22 ต.ค.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Cetuximab 5 mg/ml 20 ml inj  >> 9 ก.พ.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Letrozole 2.5 mg tab >> 14 พ.ย.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Doxorubicin 50 mg inj >> 7 พ.ย.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Trastuzumab 440 mg inj >> 7 พ.ย.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Lapatinib 250 mg tab >> 18 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Pilocarpine 5 mg tab >> 18 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Bevacizumab 100 mg inj >> 18 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Zoledronic 4 mg/100 ml inj >> 18 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Cetuximab 5mg/ml 20 ml inj >> 18 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Vinorelbine 20 mg cap >> 18 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Telbivudine 600 mg tab >> 18 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Eribulin 1 mg/2 ml inj >> 18 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Vinorelbine 30 mg cap >> 18 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Imipenem + cilastatin 500 mg inj >> 16 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Imatinib 400 mg tab >> 16 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Docetaxel 80 mg inj >> 16 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Folinic acid 300 mg inj >> 16 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Docetaxel 20 mg inj >> 16 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Paclitaxel 300 mg inj >> 16 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Afatinib 30 mg tab >> 11 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Everolimus 5 mg tab >> 11 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Everolimus 10 mg tab >> 11 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Gefitinib 250 mg tab >> 11 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Goserelin 10.8 mg inj >> 11 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Regorafenib 40 mg tab >> 11 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Sorafenib 200 mg tab >> 11 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ยา Sunitinib 12.5 mg cap >> 11 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้าง X-Ray Computer >> 3 ต.ค.60