• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติทางเคมีคลิกนิก จำนวน 40 รายการ ของห้อง LAB >> 24 ธ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบทดสอบน้ำตาลจากปลายนิ้ว >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสีย้อมสไลด์ CBC >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบหาเลือดแฝงในอุจจาระ >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบ Blood Gas >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมชุดย้อมสไลด์ทางเซลล์วิทยา >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคัดกรองมะเร็งปากมดลูก >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับผู้ใหญ่ >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติสำหรับทดสอบการแข็งตัวของเลือด >> 26 พ.ย.63