• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบ Blood gas >> 29 มิ.ย.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง HPV Self-sampling >> 23 มิ.ย.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ >> 27 พ.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับผู้ใหญ่ >> 27 พ.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ >> 27 พ.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีย้อมสไลด์ CBC >> 27 พ.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด >> 27 พ.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin prep >> 27 พ.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Cy prep >> 27 พ.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบทดสอบน้ำตาลจากปลายนิ้ว >> 27 พ.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ >> 6 พ.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ >> 6 พ.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบหาเลือดแฝงในอุจจาระ >> 6 พ.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ >> 29 เม.ย.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ >> 28 มี.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสีย้อมสไลด์ >> 28 มี.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบหาการเข้ากันได้ของเลือด >> 28 มี.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Cy Prep >> 28 มี.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบหาเลือดแฝงในอุจจาระ >> 28 มี.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ >> 8 มี.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ >> 8 มี.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ >> 3 ก.พ.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี Liquid Base Cytology (Cy-Prep Pap Test)>> 3 ก.พ.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) >> 3 ก.พ.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับผู้ใหญ่ >> 3 ก.พ.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีย้อมสไลด์ CBC >> 2 ก.พ.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติสำหรับทดสอบการแข็งตัวของเลือด >> 2 ก.พ.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบทดสอบน้ำตาลจากปลายนิ้ว >> 2 ก.พ.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด >> 2 ก.พ.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบ Blood Gas >> 2 ก.พ.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ >> 17 ม.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบหาเลือดแฝงในอุจจาระ >> 17 ม.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ HPV DNA  >> 12 ม.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีย้อมสไลด์ CBC  >> 5 ม.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ >> 5 ม.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี Liqiod Base Cytology พร้อมชุด สีย้อมสไลด์เซลล์วิทยา (Thinprep) >> 5 ม.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี Liqiod Base Cytology >> 5 ม.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด >> 5 ม.ค.65
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบหาเชื้อซิฟิลิสและเอชไอวี >> 15 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาเคมีคลินิก >> 14 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาโลหิตวิทยา( CBC ) >> 14 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะน้ำยาภูมิคุ้มกันวิทยา >> 14 ก.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์เตรียมสไลด์พร้อมสีย้อมทางเซลล์วิทยา >> 31 ส.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะน้ำยาตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 >> 26 ส.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ >> 19 ส.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ >> 19 ส.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับผู้ใหญ่ >> 19 ส.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก >> 19 ส.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบหาเลือดแฝงในอุจจาระ >> 19 ส.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ >> 19 ส.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาทดสอบการแข็งตัวของเลือด >> 19 ส.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดสีย้อม CBC >> 19 ส.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด >> 19 ส.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดสอบ Blood gas >> 19 ส.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แถบทดสอบน้ำตาล >> 19 ส.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา HPV DNA >> 19 ส.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 >> 29 ก.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบเอชไอวี SD BIOLINE >> 4 มิ.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบเอชไอวี RETROSCREEN >> 4 มิ.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดตรวจแอนติเจนต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า >> 29 มี.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA >> 18 มี.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cy Prep) >> 23 ก.พ.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาภูมิคุ้มกัน >> 12 ม.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโลนา (Covid-19) >> 7 ม.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติทางโลหิตวิทยา >> 25 ธ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติทางเคมีคลิกนิก จำนวน 40 รายการ ของห้อง LAB >> 24 ธ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบทดสอบน้ำตาลจากปลายนิ้ว >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสีย้อมสไลด์ CBC >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบหาเลือดแฝงในอุจจาระ >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบ Blood Gas >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมชุดย้อมสไลด์ทางเซลล์วิทยา >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคัดกรองมะเร็งปากมดลูก >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับผู้ใหญ่ >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติสำหรับทดสอบการแข็งตัวของเลือด >> 26 พ.ย.63