• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบเอชไอวี SD BIOLINE >> 4 มิ.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบเอชไอวี RETROSCREEN >> 4 มิ.ย.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดตรวจแอนติเจนต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า >> 29 มี.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA >> 18 มี.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cy Prep) >> 23 ก.พ.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาภูมิคุ้มกัน >> 12 ม.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโลนา (Covid-19) >> 7 ม.ค.64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติทางโลหิตวิทยา >> 25 ธ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติทางเคมีคลิกนิก จำนวน 40 รายการ ของห้อง LAB >> 24 ธ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบทดสอบน้ำตาลจากปลายนิ้ว >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสีย้อมสไลด์ CBC >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบหาเลือดแฝงในอุจจาระ >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบ Blood Gas >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมชุดย้อมสไลด์ทางเซลล์วิทยา >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคัดกรองมะเร็งปากมดลูก >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับผู้ใหญ่ >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติสำหรับทดสอบการแข็งตัวของเลือด >> 26 พ.ย.63