ประกาศวัคซีน

รพ.มะเร็งอุดรธานีให้บริการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 1,2,3,4
ขอให้ประชาชนที่จะมาติดต่อ ' เตรียมประวัติการรับวัคซีนและบัตรประชาชน' ของท่านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อได้ที่ งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารอำนวยการฯ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี (ให้บริการจนกว่าวัคซีนจะหมด)
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ
รพ.มะเร็งอุดรธานี ไม่มีไฟเซอร์และโมเดอร์น่า หากท่านต้องการไฟเซอร์หรือโมเดอร์น่า ให้ท่านติดต่อศูนย์วัคซีนอื่นๆ
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี มีการให้บริการวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
4 สายพันธุ์ ราคาเข็มละ 2,564 บาท
9 สายพันธ์ ราคาเข็มละ 6,075 บาท
(โดยมีค่าบริการทางการแพทย์ 50 บาท)
 
เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปี ขึ้นไปทั้งหญิงและชาย
อายุ 9-15 ปี ฉีด 2 เข็ม
อายุ 15-45 ปี ฉีด 3 เข็ม
ดูแลใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยการปรึกษาแพทย์และฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV กันด้วยนะคะ
สนใจฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
ติดต่องานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
โทร. 042-207375 ต่อ 2127,2128
 
 

📢 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ขอเชิญผู้ทีมีความประสงค์รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 💉เข็ม 3 (Booster Dose) ด้วย AstraZeneca 💉
กลุ่มเป้าหมาย
- เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็ม 1 และ เข็ม 2 ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
- เคยได้รับวัคซีน Sinopharm เข็ม 1 และ เข็ม 2 ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
- ผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 กับโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
*** กรุณาเตรียมใบรับรองการฉีดวัคซีน (เอกสาร/รูปภาพ/ผ่านแอพ อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อนำมาแสดงในวันที่ฉีดวัคซีน ***
(*) รับ Walk in เข็ม 3 (*)

(calendar) มารับวัคซีนในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น.
📌ชั้น 8 อาคารอำนวยการฯ รพ.มะเร็งอุดรธานี


ผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ไว้ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  https://www.udch.go.th/vaccine.html