ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
1. ให้บริการฉีดวัคซีน 💉Sinovac เข็ม 1 💉
แบบไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า (walk in)
--------------------
💉สำหรับกลุ่มผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป💉
--------------------
2. ให้บริการฉีดวัคซีน 💉AstraZeneca เข็ม 2
วันที่ 6 ก.ย.64 สำหรับคนที่ได้วัคซีนเข็ม 1 วันที่ 13 ส.ค.64
วันที่ 7 ก.ย.64 สำหรับคนที่ได้วัคซีนเข็ม 1 วันที่ 15 ส.ค.64
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3jMd1xP
--------------------
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 14.00 น.
ณ ชั้น 8 อาคารอำนวยการฯ รพ.มะเร็งอุดรธานี