📢 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2564
มีบริการฉีดวัคซีน
- 💉Sinovac เข็ม 1 💉
รับ Walk in จำนวนจำกัด 900 คน สำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป
- 💉AstraZeneca เข็ม 2 💉
สำหรับผู้มีนัด (ได้รับวัคซีน เข็ม 1 วันที่ 2 ก.ค.64)

วันที่ 24 กันยายน 2564
เวลา 08.30 - 14.00 น.
สถานที่ จุดคัดกรอง ชั้น B (ชั้นใต้ดิน) รพ.มะเร็งอุดรธานี