ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเปิดรับลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนกระตุ้น 💉เข็ม 3 (Booster Dose) ด้วยวัคซีน Astrazeneca
โดยต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็ม 1 และ เข็ม 2 ในเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 64
ลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/znNB4CPuNsgG1Ura6 หรือสแกน QR Code
 
*** กรุณาเตรียมใบรับรองการฉีดวัคซีน (เอกสาร/รูปภาพ/ผ่านแอพ อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อนำมาแสดงในวันที่ฉีดวัคซีน ***
 
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://www.udch.go.th/vaccine.html
(รายชื่ออัปเดตไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ท่านส่งข้อมูลแล้ว)
 
เมื่อได้วันฉีด เราจะประกาศและเรียกคิวตามลำดับที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บ รพ.มะเร็งอุดรธานี www.udch.go.th และ facebook โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี https://www.facebook.com/udcancer
*** ไม่มีการโทรแจ้ง รบกวนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางดังกล่าว ขอบคุณค่ะ