📢 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
มีบริการฉีดวัคซีน 💉AstraZeneca เข็ม 2 💉
ในวันที่ 30 กันยายน 2564
(สำหรับคนที่ได้รับ AstraZeneca เข็ม 1 วันที่ 8 ก.ค.64 , Sinovac เข็ม 1 วันที่ 6 ก.ย. , 7 ก.ย. , 9 ก.ย. 64)
ให้มายืนยันตัวในเวลา 08.30 - 11.00 น.
📌ชั้น 7 อาคารอำนวยการฯ รพ.มะเร็งอุดรธานี
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3jMd1xP
** ยกเลิกคิวสแตนบาย (ไม่รับ Walk in)