📢 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
มีบริการฉีดวัคซีน 💉Sinovac เข็ม 1 💉
รับ Walk in สำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

วันที่ 8 ตุลาคม 2564
เวลา 08.30 - 14.00 น.
สถานที่ ชั้น 8 อาคารอำนวยการฯ รพ.มะเร็งอุดรธานี