📢 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
มีบริการฉีดวัคซีน 💉AstraZeneca เข็ม 2 💉
ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 (ได้รับวัคซีน เข็ม 1 วันที่ 24 ก.ย.64)
ให้มายืนยันตัวในเวลา 08.30 - 11.00 น.
📌ชั้น 8 อาคารอำนวยการฯ รพ.มะเร็งอุดรธานี
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3jMd1xP
** ยกเลิกคิวสแตนบาย (ไม่รับ Walk in)