📢 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
มีบริการฉีดวัคซีน 💉AstraZeneca เข็ม 2 💉
ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 (ได้รับวัคซีน เข็ม 1 วันที่ 8,9 ต.ค.64)
ให้มายืนยันตัวในเวลา 08.30 - 11.00 น.
📌ชั้น 8 อาคารอำนวยการฯ รพ.มะเร็งอุดรธานี