📢 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
มีบริการฉีดวัคซีน 💉เข็ม 3 (Booster Dose) AstraZeneca 💉
ขอเชิญผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็ม 1 และ เข็ม 2 ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 กับโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี มารับวัคซีนได้ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 ตามเวลาดังนี้

คิวลำดับที่ 1 - 1056 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-14.00 น.
คิวลำดับที่ 1057 - 2112 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-14.00 น.
คิวลำดับที่ 2113 - 3168 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-14.00 น.

📌ชั้น 8 อาคารอำนวยการฯ รพ.มะเร็งอุดรธานี

*** กรุณาเตรียมใบรับรองการฉีดวัคซีน (เอกสาร/รูปภาพ/ผ่านแอพ อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อนำมาแสดงในวันที่ฉีดวัคซีน ***

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://www.udch.go.th/vaccine.html