ขอเชิญชวน จนท.รพ.มะเร็งอุดรธานี ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน กระตุ้น เข็ม 3,4

ไปขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่.....อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (กรมหลวงประจักษ์) จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-16.00 น. ** สามารถเลือกวัคซีนได้ ซิโนแวค/แอสตร้า/ไฟเซอร์

สามารถตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ รพ.มะเร็งอุดรธานี ที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 3,4 ได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bAS_IPTAQ5XcNbSIf-jvflC6UEcLcBGr/edit?usp=sharing&ouid=116498957454477706570&rtpof=true&sd=true

ด้วยความห่วงใย...จากคณะกรรมการวัคซีน