แนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโรค

แนวทางปฏิบัติสำหรับกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด การ์ดอย่าตก เที่ยวกลางคืนเสี่ยงโควิด
แนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโรค  การ์ดอย่าตก เที่ยวกลางคืนเสี่ยงโควิด

พฤติกรรมเสี่ยง

ต่อการแพร่/รับเชื้อโควิด19

วิธีดูแลศาสนสถานปลอดไวรัสโคโรนา 19 อาการที่พบบ่อยของโรคโควิด-19
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่/รับเชื้อโควิด19  วิธีดูแลศาสนสถานปลอดไวรัสโคโรนา 19  อาการที่พบบ่อยของโรคโควิด-19
จุดเสี่ยงในที่สาธารณะ จับแล้วต้องรีบล้าง

มาตรการป้องกันโรค

ที่เจ้าของกิจการต้องปฏิบัติ

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อน-หลังเดินทางในยุค COVID-19
จุดเสี่ยงในที่สาธารณะ จับแล้วต้องรีบล้าง  มาตรการป้องกันโรคที่เจ้าของกิจการต้องปฏิบัติ  เตรียมตัวให้พร้อม ก่อน-หลังเดินทางในยุค COVID-19

ใครควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

เมื่อมีอาการป่วย

การเตรียมตัวช่วงสงกรานต์ป้องกัน

COVID-19

เลี่ยงได้เลี่ยง...สถานที่เสี่ยงติดเชื้อ
ใครควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เมื่อมีอาการป่วย การเตรียมตัวช่วงสงกรานต์ป้องกัน COVID-19  เลี่ยงได้เลี่ยง...สถานที่เสี่ยงติดเชื้อ
กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อ

มาตรการบังคับใช้กฏหมาย

เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19

มาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อลดการระบาดจากสถานบันเทิง 
กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อ มาตรการบังคับใช้กฏหมาย เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19   มาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อลดการระบาดจากสถานบันเทิง
อยู่อย่างไรให้ไกลจาก COVID-19 (ฉบับแปล 5 ภาษา)    
อยู่อย่างไรให้ไกลจาก COVID-19