คู่มือการปฏิบัติในผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีคู่มือการปฏิบัติในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการใส่แร่อิริเดียมคู่มือสำหรับผู้ป่วยที่ฉายรังสีบริเวณเต้านมคู่มือสำหรับผู้ป่วยที่ฉายรังสีบริเวณช่องอก ปอด หลอดอาหารคู่มือสำหรับผู้ป่วยที่ฉายรังสีบริเวณสมองและศีรษะคู่มือสำหรับผู้ป่วยที่ฉายรังสีบริเวณ หู คอ จมูก ปากคู่มือสำหรับผู้ป่วยที่ฉายรังสีบริเวณช่องท้องและอุ้งเชิงกราน